ENDOSZKÓPOK TISZTÍTÁSI, DEZINFICIÁLÁSI IRÁNYELVEI ÉS MÓDSZERTANA

 

(Elérendő, hogy)  valamennyi bronchológiai munkahely rendelkezzen hatékony minőségbiztosító programmal, különös tekintettel a flexibilis endoszkópok tisztítására és magas színvonalú fertőtlenítésére. A program elemei magukba foglalják a felügyeletet, ezen belül a munkahely különféle pontjairól és a műszerekről bakterológiai vizsgálatra történő dokumentált mintavétel ütemtervét,  képzést, az időszakos képesség áttekintést, a megfelelő készülékek és alkatrészek elérhetőségét biztosító módszereket és az infekciókról történő beszámolók módozatait.

 

Endoszkópiával kapcsolatos infekciók

 

A nem megfelelően előkészített endoszkópos eszközökkel mikroorganizmusok terjedhetnek betegről betegre, továbbá a betegről a vizsgáló személyekre  (pl: bakteriális fertőzések, Hepatitis B és C virus).

Az immunológiailag deficiens betegek, továbbá immunoszuppressziv és kemoterápiában részesülő egyének és műbillentyűs betegek fokozott rizikójúak a fertőzésekkel kapcsolatban. Azok a betegek, akik klinikailag latens formában fertőződnek meg, nincsenek tudatában fertőzöttségüknek (pl légúti és szájüregi infekciók, hepatitis, HIV), ezért minden beteget potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni.

 

A bronchoszkópiát végző személyzet veszélyeztetettsége

 

A fertőződött endoszkópos készülékről, tartozékokról  történő kórokozó átvitel veszélye miatt egyéni felszerelés  viselése kötelező (kesztyűk, védőmaszk és szemvédő szemüveg).

Szükséges, hogy a dezinfekciós folyamat során felhasznált kemikáliáktól is védett legyen a személyzet a toxicus és allergiás reakciók kivédésére.

A tisztítás és dezinficiálás különálló és ventillációval  rendelkező szeparált helyiségben történik. A dezinficiáló készítményeket zárt helyen kell tárolni.

Tanácsos a személyzet hepatitis B vírus elleni vakciánciója.

 

Definíciók

 

Endoszkópos tartozékok: minden olyan eszköz ebbe a csoportba tartozik, amely az bronchoszkóppal kapcsolatba kerül a diagnosztikus  vagy terápiás tevékenység során.

Tisztítás: a vérszennyeződés, a szekretumok és a debris letisztítása mind az endoszkópról, mind a tartozékokról.

Dezinficiálás: az élő mikroorganizmusok számának csökkentése az eszközökön oly mértékben, hogy az biztonságossá tegye az endoszkópos manővert. Minden olyan esetben dezinficiálásra van szükség, amikor sterilizált eszköz használata egyébként nem szükséges. A dezinficiálást az eszközök tisztítása után azonnal meg kell kezdeni, továbbá közvetlenül a használat előtt kell elvégezni.

Sterilizáció: Olyan folyamat, amely biztosítja, hogy az eszköz minden élő organizmustól mentes legyen (ISO 11137).

Egyszerhasználatos tartozékok: más néven eldobható eszközöknek nevezzük őket és csak előre sterilizált állapotban vehetők igénybe. A steril csomagok megnyitását követően azonnnal fel kell használni az eszközöket. Semmilyen körülmények között nem szabad az egyszerhasználatos eszközöket újra felhasználni.

Többszörhasználatos tartozékok:   A többszörhasználatos tartozékokat sterilizálni kell. A sterilizációt a tisztítási folyamat után kell végezni. A gyártók validált standard újrafelhasználási paramétereket ajánlanak a tisztítási folyamatra nézve, továbbá a dezinfekcióra és a sterilizáció vonatkozásában is.

 

Higiénés feltételek

 

A vizsgáló és a fertőtlenítő helység napi fertőtlenítése (ill. indokolt esetben is).

A betegből a felületre jutó vér és egyéb testváladék fertőtlenítése és eltakarítása.

Minden beteg után ill. minden fertőtlenített eszköz használata előtt kesztyűt kell cserélni.

Minden beteg után textiliát kell cserélni !

 

A tisztító-fertőtlenítő helység

 

Önálló (a vizsgálótól különálló), szellőzéssel rendelkező megfelelő méretű (mozgás és manipulációs térrel rendelkező) tisztító fertőtlenítő helység.

 

Az endoszkópos berendezések előkészítése újbóli használatra

 

Ajánlatos, hogy teljesen automatizált mosó-dezinficiáló berendezésekkel történjen az endoszkópok dezinficiálása. Ennek alternatívája a gondos manuális dezinficiáló eljárás.

A tisztítási folyamat előtt védő ruházatot kell felvenni (védőkesztyű, szemüveg, maszk, köpeny).

Cél: minden endoszkópos vizsgálat és beavatkozás megfelelően fertőtlenített eszközzel történjen.

Alkalmazási terület: a bronchológiai műtőben alkalmazott összes bronchoscop és videoscop

Személyi szükséglet:    pulmonológiai szakasszisztens

                                   asszisztens

Anyagszükséglet: 1 pár gumikesztyű, 1 védőszemüveg, 1 szájmaszk, védőkötény, endoszkóp tisztítókefe, fogkefe, tisztító adapter, fecskendő, tisztító oldat (enzimatikus detergens). Fertőtlenítő oldat (2-5 % glutáraldehidet, aldehidet vagy más, hasonló hatáserősségű dezinficiáló kemikáliát tartalmaz). Baktériumszűrt víz vagy steril-desztillált víz.

 

Eszközszükséglet: Legalább két mosogató, amelyben az endoszkópok kényelmesen elférnek (kb 50x50 cm) 1 db tisztító-öblító, 1 db fertőtlenített-öblítő.

Manuális dezinfekció esetén speciális endoszkóp fertőtlenítő kocsi vagy endoszkóp fertőtlenítő kád. Gépi dezinfekció esetén: automata speciális fertőtlenítő gép

Eszköz a behatási idő mérésére

 

Endoszkóp és tartozékainak tisztítása

Amint az invaziv beavatkozást befejeztük, azaz a betegből eltávolítottuk a bronchoszkópot, egy előtisztítást végzünk. Az előtisztítás megakadályozza a nyák/törmelék megszáradását a lumen belsejében ill. az eszköz felületén.

Előtisztítás:

Az endoszkóp energia forrásának kikapcsolása előtt nedves kendővel vagy enzimatikus tisztító oldatba áztatott szivaccsal töröljük át az endoszkóp külsejét. A betegek között váltsunk kendőt/szivacsot. Helyezzük az endoszkóp végét enzimatikus tisztító oldatba. Szívjuk végig az oldatot a manipulációs csatornán, amig az tisztává nem válik. A tisztító oldat és levegő szívása váltsa egymást néhányszor.

 

Válasszuk le az endoszkópot a fényforrásról.

Csatlakoztassuk a védő video kupakot.

Vigyük az endoszkópot a karbantartó területre zárt dobozban.

 

Ezután szivárgási tesztet végzünk az endoszkóp gyártójának utasításai szerint.

Szivárgási teszt:

Csatlakoztassuk a szivárgás ellenőrzőt és helyezzük nyomás alá az endoszkópot a vízbe merítés előtt. Távolítsuk el az endoszkóp levehető részeit. A nyomás alá helyezett endoszkóp teljes alámerítése után mozdítsuk el az endoszkóp distalis részét valamennyi irányba. Figyeljük meg az endoszkóp minden részét. Amennyiben levegőszivárgás észlelhető, vagy az endoszkóp sérültnek látszik, kövessük a gyártó utasításait. 

 

Tisztítás:

A mikrobák endoszkópból történő eltávolításában az első és legfontosabb lépés a mechanikus tisztítás. A visszamaradt törmelék, szerves anyag maradványok közömbösíthetik, csökkenthetik a folyékony kémiai csíraölő szer aktív alkotórészeit, így a fertőtlenítő hatás nem lesz megfelelő.

 

Töltsünk meg egy edényt vagy tálat az endoszkóppal kompatíbilis, alacsony habzású neutrális enzimatikus tisztító oldattal. A hígítást a detergens gyártói útmutatása szerint végezzük. Minden szelepet el kell távolítani és külön kell lemosni.  Az eldobhatóként megjelölt részeket (biopsziás járat fedél) dobjuk a hulladékba. Az endoszkópot enzimatikus detergens oldatba merítjük. Az endoszkóp külsejét eldobható spongyával, szivaccsal szükséges tisztítani. Az endoszkóp distalis végét puha fogkefével kell tisztítani és külön figyelem fordítandó a manipulációs csatorna kijáratára. A biopsziás csatorna nyitó és szívó nyílását pamutvattával ill. a gyártó által szállított kefével kell tisztítani.

A manipulációs csatornát  speciális tisztító kefével kell átkefélni. A tisztító kefét több alkalommal kell áttolni a csatornákon, ameddig az tisztának nem bizonyul és magát a tisztító kefét detergensben kell tisztítani szintén fogkefével minden alkalom után. Az endoszkóp csatornáit a kefével legalább 3-szor kell átjárni és – minden átjárás közben – magát a tisztító kefét is tisztítani kell. Ezt követően a tisztító kefét az endoszkóp distalis oldaláról is át kell tolni legkevesebb 3 alkalommal.

 

Tisztítás utáni öblítés

Az endoszkópot és valamennyi részét öblítsük át bő, tiszta vízzel, hogy eltávolítsuk a visszamaradt detergenst. Levegő árammal fújjuk ki a vizet valamennyi járatból. Szárítsuk meg az endoszkóp külső felszínét puha kötszermentes kendővel.

A gyártók instrukcióit össze kell vetni az alapvető lépéseket vázoló protokollal.

 

Kézi dezinfekció:

Kesztyűk, védőszemüveg, védőruha használata szükséges.

 

A dezinficiálást külön ventillált szobában kell végezni.

A gyártó utasítása szerint készítsük el a csíraölő szert. Újra felhasználható fertőtlenítő oldatok esetén a felhasználás valamennyi napján ellenőrízzük a minimálisan hatásos koncentrációt (MEC) és ennél is gyakrabban, ha nagyszámú endoszkópos vizsgálat történik.

Az endoszkópot és valamennyi eltávolítható részét megfelelő koncentrációjú fertőtlenítő oldatban (pl. 2-5%-os glutáraldehid oldat) teljesen el kell meríteni. Az endoszkóp manipulációs csatornájába injektáljunk fertőtlenítőszert, egészen addig, amíg a járat ellentétes végén láthatóvá válik a kilépő folyadék. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon levegő a járatokon belül. Fedjük be szorosan illeszkedő fedővel a fertőtlenítő edényt, így a párolgást minimalizálhatjuk. Az eszközt a dezinficiáló folyadékban az előírt behatási időig kell áztatni (10-15 min.). Használjuk órát az áztatási idő ellenőrzéséhez. A fertőtlenítőszerből való kiemelés előtt az endoszkóp valamennyi járatát fújjuk át levegővel.

A dezinficiálási folyamat után az endoszkópot és különös gonddal a manipulációs csatornát nagy mennyiségű vízzel át kell öblíteni a fertőtlenítő oldal maradéktalan eltávolítása céljából. Az öblítő víznek sterilnek kell lennie.

 

Szárítás

Az endoszkóp külső részét szárítani kell. Ehhez tiszta, lágy, steril, kötszermentes kendő használható. A járatok belső felszínének szárítását 70-80 %-os isopropyl alkohollal való öblítés után levegővel való átszívással érhetjük el legeredményesebben.

Mielőtt az endoszkópot a fényforráshoz illesztjük, az endoszkóp optikáját és fényvezető kábeljét, valamint a dugóját le kell törölni. A dezinficiált és átöblített szelepet a szívócsőhöz kell csatolni. Ilyen állapotában az endoszkóp újbóli használatra kész.

 

Gépi automata dezinfekció:

 

Cél, alkalmazási terület, személyi szükséglet, anyagszükséglet: mint a kézi dezinfekció során.

Eszközszükséglet:        automata fertőtlenítő, öblítő gép

 

A gépi fertőtlenítés előtt el kell végezni a manuális endoszkóp tisztítást (lásd endoszkópok tisztítása és fertőtlenítése manuális módszerrel).

Helyezzük az endoszkópot az automata fertőtlenítő gépbe és csatlakoztassuk az adaptert az endoszkóphoz utasítás szerint.

Helyezzük a szelepeket és egyéb kivehető alkatrészeket a gép tartályába !

Állítsuk be a gépet a felhasznált fertőtlenítőszertől függő hőmérsékletre és időre !

Indítsuk el a gépet és működtessük, ameddig valamennyi ciklus lezajlik !

A szárítás és a tárolás megegyezik a manuális fertőtlenítésnél leírtakkal.

 

Művelet végrehajtásának minimális ideje: 30 perc

 

Az endoszkópok dezinficiálását minden beavatkozás előtt el kell végezni.

 

Endoszkópok tárolása: zárt szekrényben, száraz helyen, függőlegesen helyezzük el a bronchoszkópokat felhasználásig.

 

Forrás:

 

A gasztrointesztinalis endoszkópok tisztítási, dezinficiálási irányelvei és módszertana (a Gasztroenterológiai Szakmai Kollegium ajánlása 2003) Prof. Rácz István, Prof Nemesánszky Elemér

Society of Gastroenterology Nurses and Associates Inc: Endoscope Cleaning and High Level Desinfection magyarra fordított változata